משחקים עם מילים

  • העשרת אוצר מילים ושליפה (6)

  • בניית משפטים והתארגנות להבעה (9)

  • סיפור ושיתוף בחוויות (4)

  • הגייה (4)